Den effektivaste, rörligaste och mest flexibla molninfrastrukturen

Cloudmores vCloud™-tjänst skapar nya scenarion för användning av virtuella servrar i en verklig produktionsmiljö. Den här tjänsten är ett betydande framsteg från grundläggande hostade virtuella servrar som nås via internet. vCloud-tjänsten möjliggör pålitlig och ständig anslutningsbarhet mellan kundnätverk och vCloud-miljön. Detta innebär att organisationer enkelt kan upprätta anslutningar mellan lokala applikationer och fjärrapplikationer och använda sig av centralstyrning. vCloud-lösningen hjälper till att minska kostnaderna för hårdvara och hantering genom att göra det möjligt att virtualisera och utkontraktera utvalda applikationer direkt till en pålitlig, säker och kostnadseffektiv molnbaserad serverlösning.

TOP