System Technologies är en IT-partner som erbjuder service, support, drift samt produktförsörjning för er IT-miljö

Med ett serviceavtal säkerställer vi på System Technologies en stabil och trygg IT-miljö hos dig som kund, genom regelbundna besök, kontroller och åtgärder.

Med vårt proaktiva arbete förebyggs och åtgärdas fel och brister redan innan de uppkommer.

Det finns även möjlighet att avtala prioriterad support där anmälda ärenden påbörjas omgående eller efter kundens behov.

Akuta problem felsöks och åtgärdas i första hand genom så kallad fjärruppkoppling eller telefonsupport, allt för att snabbt och kostnadseffektivt ge dig bästa tänkbara service.

Genom ett strategiskt partnerskap hjälper vi dig att utveckla din verksamhet i ett nära samarbete, så att du kan fatta rätt beslut om IT-investeringar för att ditt företag skall vara konkurrenskraftigt.

Sekretess

Tillsammans med ett serviceavtal skrivs om önskat även en sekretessförbindelse.

TOP