SEBS demofilmer Produktion

Beredning

Flöden

Anpassa arbetsytan

Plockstruktur

Råvarutillägg

Beräkna produktionsstart

Materialpriser

Artikeluppläggning

Knappen Producera

Beredning

Beredningstips

Inleverans produktionsorder

Skapa körlista

Produktionsorderförslag

Flikarna Beläggning

Produktionsorder till lager

Produktionsstatus

Byte av jobb

Inställning för inleverans

Tidsstämpling

TOP