IBM Tivoli Storage Manager

Detta är lösningen för en säkrare backup. Genom flertalet tekniska funktioner så minimeras den totala kostnaden för backup samtidigt som man säkrar data i framtiden.

Ni får en central och lättstyrd hantering av er backupdata och en minimerad risk för dataförluster. Ni sparar pengar, förstärker era funktioner och tjänster endast genom enkel administration.

Ni kan hantera upp till 4 miljarder data i en enda TSM server. Denna teknologi kapar lagringskostnader, minimerar miljöpåverkan och förenklar administrationen.

TOP