Installation av Videokonferens ”LYNC”

Den 3 september installerade vi Videokonferens med Lync på Jönköpings Kommun. GroupSTATION bidrar till mer flexibla och kreativa mötes- och samarbetsrum. Den fungerar tillsammans med alla olika operativsystem, alla olika mjukvaror och applikationer och för alla olika samarbetsformer. Mötesdeltagarna kan exempelvis arbeta i PowerPoint eller Keynote och delta i vidoekonferens i HD-kvalitet i samarbetsmjukvaror såsom Skype, Lync, Bridgit, Cisco Jabber, Go To Meeting, Star Leaf. De kan även spela in mötet och dela det med personer som inte kunde delta. .

TOP