Aruba Networks

Aruba Networks är ledande tillverkare av trådlösa Wi-Fi nätverk och mobilitetslösningar för mellanstora till stora företag och organisationer. Aruba har under de senaste åren vuxit snabbt och har idag ca 10-15% marknadsandel vilket placerar dem som näst största leverantör inom området. Nyttan med en Arubas lösning är flera; allt från att kunna tillhandahålla gäster access till att göra medarbetarna helt mobila både på arbetsplatsen men också på t.ex. lokalkontor och hemarbetsplatser. Applikationerna varierar, vanligast är data och telefoni men även mer specialiserade applikationer som location tracking, dual phones, handscanners och wireless intrusion prevention blir allt vanligare. Det som gör Aruba unikt är inte bara konceptet kring centraliserad kontroll och administration och mångfalden i funktioner utan även säkerheten. Med utgångspunkt från användaren, centraliserad kryptering, inbyggd brandvägg och policyserver höjer de säkerheten till en betydligt högre nivå än vad som idag är vanligt i trådade nätverk. Arkitekturen gör det också möjligt att klassificera användare, trafik och applikationer vilket ytterligare ökar säkerheten men också skapar andra förutsättningar för kunna hantera kritiska applikationer som t.ex. IP telefoni över Wi-Fi.

TOP