Njudung Energi Vetlanda AB tillsammans med syster och dotterbolag kommer avropa IT-produkter till medarbetarnas arbetsplatser. Det totala värdet för ingående varor/tjänster i avtalsperioden beräknas uppgå till ca 2.200 000 SEK. Avtalslängd är två 4 år.  

System Technologies fördjupar sitt samarbete med HPEFS genom att bli den högst certifierade på Höglandet. System Technologies har nu blivit en Platina-partner.

Vi har nyligen vunnit två upphandlingar!  Höglandsförbundet och Jönköping Energi. Läs mer på NNAB.SE 

TOP