System Technologies fördjupar sitt samarbete med HP genom att bli certifierade som HP Silver-partner inom servrar, lagring, nätverk, skrivare och klienter. Certifieringen är ett erkännande och en bekräftelse för kunderna att System Technologies har den expertkompetens som behövs. System Technologies är också en Service Delivery Partner vilket gör att vi nu har auktorisation att utföra HP

För att säkerställa driften av IT-systemen har Turab valt System Technologies som partner. Turab är en svensk tillverkare av vattenturbiner för småskalig vattenkraft, verksam inom förebyggande underhåll, renovering och nytillverkning. läs mer på www.turab.se . System Technologies  är ett företag som erbjuder service-, support-, utvecklings- och driftstjänster samt produktförsörjning inom IT.

TOP