Med det snabbt ökande antalet enheter som ansluter sig via trådlöst nätverk är det också allt fler som får problem med otillräcklig kapacitet. 

Det innebär att nätets kapacitet inte utnyttjas på ett effektivt sätt. Med den nya patenterade tekniken bakom Arubas ClientMatch ser systemet till att användarna hela tiden är uppkopplade mot den bäst lämpade accesspunkten för varje enskild situation.